Sheila Simonsen og Annemarie T. Lange

Hos Psykomotoriske Terapeuter København har vi specialiseret os i behandling af stress- og angsttilstande, kropslig uro og søvnproblematikker samt i håndtering af smertetilstande.

Vi arbejder med fokus på, hvordan krop og psyke spiller sammen i de kerneområder, vi beskæftiger os med, og hvordan inddragelse af kroppen i behandlingen kan bibringe læring, mestring og forandring for vores klienter.

Som psykomotoriske terapeuter gør vi os ikke forudgående antagelser om en klients sygdomstilstand, baseret alene de på fysiske symptomer, klienten udviser. Inden vi kan give vores faglige vurdering og behandling, skal vi have indblik i hele mennesket bag symptomerne.

Selve behandlingsmetoderne varierer alt efter, hvilke problematikker eller udfordringer klienten oplever, men typisk vil et psykomotorisk behandlingsforløb bestå af tre komponenter:

  • Samtale
  • Kropsbehandling
  • Kropslige og mentale øvelser.

Ring til os på 71 99 21 48  eller skriv en mail: kontakt@pmtk.dk

Læs mere på:
eller følg med på vores facebookside