Tværfagligt hus for
mental og kropslig
sundhed

Vi tilbyder højt kvalificeret krops- og samtale -terapeutiske forløb, varetaget af fagpersoner fra statsgodkendte uddannelser, målrettet både kropslige og psykologiske problematikker.
TVÆRFAGLIGT HUS FOR MENTAL OG KROPSLIG SUNDHED

Høj faglighed

Til huset er der tilknyttet psykomotoriske terapeuter, psykologer, psykiater og jordemoder.

De har alle egne konsultationer og forløb inden for eget regi, men kombinationen af behandlere gør det også muligt for vores klienter at gå i forløb på tværs af husets faggrupper. F.eks kan man samkøre et stress eller angst forløb med en psykomotorisk terapeut og en psykolog.

I tværfagligt hus for mental og kropslig sundhed er du sikret en høj faglig standard. Alle vores behandlere og terapeuter er uddannede fra statsgodkendte uddannelser (professions bachelorer, kandidater og ph.d.), på den måde sikrer vi et samlet krop-psyke behandlingstilbud, hvor du samtidig er sikret en høj professionel faglighed, der tilbydes derfor heller ikke alternativ behandling på klinikken.

mg_9876
mg_9876
Krop

Det kropslige aspekt af behandlingen i huset varetages af fysioterapeuter, klinisk diætist, jordemoder og psykomotoriske terapeuter. Hver faggruppe har deres indgangsvinkel og tilgang til at arbejde med kroppen, og afhængig af din henvendelsesårsag vil du typisk starte hos én faggruppe, og derefter have muligheden for at bevæge dig videre og kombinere faggrupperne efter behov.

Psyke

I tværfagligt hus for mental og kropslig sundhed varetages den psykologiske del af vores tilbud af kliniske psykologer, psykomotoriske terapeuter og en psykiater. Afhængig af hvad du gerne vil arbejde med vil der være mulighed for at opstarte forløbet hos én behandler, og efter behov kombinere flere faggrupper for at nå det bedste resultat.

Sundhed

Husets mange behandlere giver mulighed for at understøtte både din kropslige og mentale sundhed, således at du kan få hjælp eller vejledning både inden for det kropslige og psykologiske aspekt af dine udfordringer, og forstå sammenhængen herimellem, da kroppen og psyken gensidigt påvirker hinanden uanset om der er tale om en fysisk problematik eller en følelsesmæssig udfordring.

mg_9990
mg_9990
TVÆRFAGLIGT HUS FOR MENTAL OG KROPSLIG SUNDHED

Terapi

Ud over at kunne tilbyde at samkøre forløb terapeuterne imellem, tilbyder vores behandlere også at varetage behandlinger i eget regi.

Vores behandlere har alle specialiseret sig indenfor forskellige arbejdsområder såsom:

  • Stress
  • Angst
  • Hovedpine
  • Selvværd
  • Fysiske smerte problematikker (muskelspændinger, fibromyalgi, piskesmæld, hjernerystelser mm.)
  • ADHD og autisme
  • Graviditet og fødsel
  • Relationskompetencer
  • Søvnproblematikker
  • Spiseforstyrrelser
TVÆRFAGLIGT HUS FOR MENTAL OG KROPSLIG SUNDHED

Læs mere om alle
behandlere og deres specialer