Cand. Psych. Marlene Schmidt

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 2011 og har siden specialiseret mig i terapeutiske forløb med unge og voksne. Jeg er uddannet og trænet i den terapeutiske metode, der kaldes narrativ terapi.

Den narrative samtale kan ses som en rejse – en rejse, hvor vi sammen udforsker de vanskeligheder eller udfordringer, der står i vejen for, at du kan leve det liv, du ønsker. Det kan være svære hændelser, erfaringer eller følelser, som du oplever forhindrer dig i at forbinde dig med de værdier og ideer, der betyder noget for dig.

Den narrative tilgang giver mulighed for gennem en nærværende og nysgerrig terapeutisk praksis, at vi i fællesskab kan udfolde nye og mere fortrukne fortællinger om dig og dit liv.

Derudover er jeg optaget af at inddrage andre perspektiver i mine samtaler og gør i høj grad brug af viden om traumer, tilknytning, par-dynamikker, kropslighed og biokemi (herunder fx hormoner, tarmsystem og ernæring) i mine samtaler.

Som psykolog oplever jeg ofte, at de udfordringer, mine klienter står over for, ikke kun er forbundet til hovedet – men hele kroppen. Det er min overbevisning, at samspillet mellem det fysiske og det psykiske er altafgørende for en sund balance i mennesket som helhed.

Det helhedsorienterede syn på mennesket optager mig meget i min hverdag som psykolog. Derfor arbejder jeg sammen med andre faggrupper, der kombineret med et af mine samtaleforløb kan hjælpe dig til at opnå den livskvalitet, du ønsker.

Kort ventetid

Da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen, har jeg heller ikke de lange ventetider, det som oftest kan medføre. Det betyder, at du kan komme i gang med dit samtaleforløb hos mig med det samme – helt uden ventetid.

Kontakt mig på psykolog@marleneschmidt.dk eller på tlf. 91 56 34 40.

Se mere på min hjemmeside www.marleneschmidt.dk

Du kan også følge med på Facebook
eller på Instagram