Camilla Gøtzsche

Speciallæge i Psykiatri Camilla Gøtzsche.

Et behandlingsforløb i klinikken forudsætter henvisning til speciallæge i psykiatri fra egen læge.

De første samtaler vil danne baggrund for udformning af det videre behandlingsforløb, der tilpasses individuelt.

Forløbet vil oftest have karakter af udredning, medicinsk behandling, støttende samtaler, psykoedukation og i mindre grad terapi.

Læs mere på Camillas hjemmeside: https://pboks.dk/gotzsche/default