Jordemoder Katrine Ellegaard

Jordemoder Katrine Ellegaard

Varme, ordentlighed, høj faglighed og tid er noget, jeg vægter højt i mit jordemodervirke. Jeg tror på, at du skal føle dig tryg når du er gravid, fødende og barslende kvinde. Og den tryghed vil jeg gerne være med til at give dig og din partner, gennem grundig information nærvær og ro.

Hvis I er trygge og velinformerede, kan det være nemmere at træffe de valg der er rigtige for jer, gennem den rejse, det er at være gravid og blive en familie. Valg omkring forberedelse, fødsel, ernæring til det lille nye barn, familiedannelse og hvad I måtte have på sinde.

Udover jordemoder er jeg uddannet pædagog og privat er jeg gift med Anders, som jeg har Magnus på 14 og Vitus på 10 år med.

Jeg glæder mig til at møde jer.